Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 193683 01
Dosežen naziv: mehatronik operater
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0788
Področje: Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo


Šifra: 4201480010
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis: 1.9.2010
Zadnji vpis: 1.9.2018
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 14/10,101/13
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Gimnazija Jurija Vege Idrija
Srednja šola Jesenice
Strokovni izobraževalni center Ljubljana
Šolski center Celje
Šolski center Kranj
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih
Šolski center Ptuj
Šolski center Ravne na Koroškem
Šolski center Velenje
Tehniški šolski center Maribor