Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 609882 01
Dosežen naziv: avtoserviser
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0716
Področje: Motorna vozila, ladje in letala


Šifra: 4302490010
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis: 1.9.2010
Zadnji vpis: 1.9.2019
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 14/2010
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Srednja šola Domžale
Šolski center Celje
Šolski center Škofja Loka