Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 121982 01
Dosežen naziv: zidar
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0732
Področje: Gradbeništvo


Šifra: 3801340010
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis: 1.9.2010
Zadnji vpis: 1.9.2018
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 95/2009
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
EDC - zavod za strokovno izobraževanje, Kranj
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
Šolski center Celje
Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih