Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 708792 01
Dosežen naziv: Pečar - polagalec keramičnih oblog
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0732
Področje: Gradbeništvo


Šifra: 3804260010
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis: 1.9.2010
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 95/2009
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
EDC - zavod za strokovno izobraževanje, Kranj
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
Šolski center Celje
Šolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja
Šolski center Kranj
Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola
Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih
Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola