Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 473032 01
Dosežen naziv: izvajalec suhomontažne gradnje
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0732
Področje: Gradbeništvo


Šifra: 3801310010
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis: 1.9.2010
Zadnji vpis: 1.9.2019
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 95/2009
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
EDC - zavod za strokovno izobraževanje, Kranj
Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
Šolski center Celje
Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih