Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 589435 01
Dosežen naziv: pomočnik pri tehnologiji gradnje
KLASIUS-SRV:
13001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 13 Nižje poklicno in podobno izobraževanje /nižja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 13001 Nižje poklicno izobraževanje/nižja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0732
Področje: Gradbeništvo


Šifra: 3801350010
Trajanje: 2 leti
Prvi vpis: 1.9.2010
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Nižji poklicni
Uradni list: 95/2009
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
EDC - zavod za strokovno izobraževanje, Kranj
PRAH, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.
Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
Šolski center Celje
Šolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja
Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola