Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 140987 01
Dosežen naziv: inženir gozdarstva in lovstva
KLASIUS-SRV:
16101
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 16 Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje in podobna izobrazba
Vrsta: 16101 Višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0821
Področje: Gozdarstvo in lov


Šifra: 0000001501
Trajanje: 2 leti
Prvi vpis: 1.9.2009
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Višji strokovni
Uradni list: 8/2009
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Šolski center Postojna, Višja strokovna šola