Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 257593 01
Dosežen naziv: ustvarjalec modnih oblačil
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0723
Področje: Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija


Šifra: 3401540014
Trajanje: 2 leti
Prvi vpis: 1.9.2009
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 4
Kategorija: Poklicno-tehniški
Uradni list: 30/09
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Strokovni izobraževalni center Ljubljana
Šolski center Celje
Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko