Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 761033 01
Dosežen naziv: zlatar
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0214
Področje: Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki)


Šifra: 4302470010
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis: 1.9.2009
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 30/09
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Šolski center Celje