Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 276983 01
Dosežen naziv: inženir/ka elektroenergetike
KLASIUS-SRV:
16101
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 16 Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje in podobna izobrazba
Vrsta: 16101 Višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0713
Področje: Elektrotehnika in energetika


Šifra: 0000001301
Trajanje: 2 leti
Prvi vpis: 1.9.2008
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Višji strokovni
Uradni list: 117/07
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
B&B Izobraževanje in usposabljanje d.o.o., Višja strokovna šola v Ljubljani
Izobraževalni center energetskega sistema Višja strokovna šola
Šolski center Kranj, Višja strokovna šola