Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 577332 01
Dosežen naziv: inženir logistike
KLASIUS-SRV:
16101
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 16 Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje in podobna izobrazba
Vrsta: 16101 Višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
1088
Področje: Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve


Šifra: 0000000901
Trajanje: 2 leti
Prvi vpis: 1.9.2008
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Višji strokovni
Uradni list: 117/07
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
B&B Izobraževanje in usposabljanje d.o.o., Višja strokovna šola v Kranju
B&B Izobraževanje in usposabljanje d.o.o., Višja strokovna šola v Ljubljani
B2 d.o.o., Višja strokovna šola, enota Maribor
B2 Izobraževanje in informacijske storitve d. o. o., Višja strokovna šola
ERUDIO Višja strokovna šola
Izobraževalni center Geoss d.o.o.
Izobraževalni center Memory, d.o.o. Višja strokovna šola Dutovlje
Izobraževalni center Memory, d.o.o. Višja strokovna šola Koper
PRAH, izobraževalni center, avtošola in drugo izobraževanje, d.o.o., Višja strokovna šola Rogaška Slatina
PRAH, izobraževalni center, avtošola in drugo izobraževanje, d.o.o., Višja strokovna šola Rogaška Slatina, Podružnica Ljubljana
Prometna šola Maribor, Višja prometna šola
Šolski center Novo Mesto, Višja strokovna šola