Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 621761 01
Dosežen naziv: inženir/ka varstva okolja in komunale
KLASIUS-SRV:
16101
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 16 Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje in podobna izobrazba
Vrsta: 16101 Višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0788
Področje: Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo


Šifra: 0000000501
Trajanje: 2 leti
Prvi vpis: 1.9.2008
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Višji strokovni
Uradni list: 117/07
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
DOBA EPIS, d.o.o., Višja strokovna šola
EDC - zavod za strokovno izobraževanje, Kranj, Višja strokovna šola
ERUDIO Višja strokovna šola
Prometna šola Maribor, Višja strokovna šola L.I.V.E.
Šolski center Novo Mesto, Višja strokovna šola