Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 621761 01
Dosežen naziv: inženir varstva okolja in komunale
KLASIUS-SRV:
16101
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 16 Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje in podobna izobrazba
Vrsta: 16101 Višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0788
Področje: Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo


Šifra: 0000000501
Trajanje: 2 leti
Prvi vpis: 1.9.2008
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Višji strokovni
Uradni list: 117/07
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
DOBA EPIS, d.o.o., Višja strokovna šola
EDC - zavod za strokovno izobraževanje, Kranj, Višja strokovna šola
ERUDIO Višja strokovna šola
Prometna šola Maribor, Višja prometna šola
Šolski center Novo Mesto, Višja strokovna šola
Šolski center Velenje, Višja strokovna šola