Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 680477 01
Dosežen naziv: prodajalec
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0416
Področje: Prodaja (trgovina) na debelo in drobno


Šifra: 4001310010
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis: 1.9.2008
Zadnji vpis: 1.9.2019
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 53/08
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana
Strokovno izobraževalni center Brežice
Šolski center Kranj
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Ptuj
Šolski center Slovenj Gradec
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Šolski center Velenje
Zasavska ljudska univerza
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Zavod za izobraževanje odraslih Radovljica
 
<< 1 2 3 >>   Število strani: 3