Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 680477 01
Dosežen naziv: prodajalec
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0416
Področje: Prodaja (trgovina) na debelo in drobno


Šifra: 4001310010
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis: 1.9.2008
Zadnji vpis: 1.9.2019
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 53/08
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Srednja ekonomsko - poslovna šola Koper
Srednja šola Domžale
Srednja šola Domžale, Poklicna in strokovna šola
Srednja šola Slovenska Bistrica
Srednja šola Zagorje
Srednja trgovska šola Ljubljana
Srednja trgovska šola Maribor
Šolski center Kranj
Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
Šolski center Ptuj
Šolski center Ptuj, Ekonomska šola
Šolski center Slovenj Gradec
Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Šolski center Velenje
Šolski center Velenje, Šola za storitvene dejavnosti
Zasavska ljudska univerza
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
 
<< 1 2 3 4 >>   Število strani: 4