Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 466326 01
Dosežen naziv: okoljevarstveni tehnik
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0712
Področje: Okoljevarstvena tehnologija


Šifra: 6001310010
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis: 1.9.2008
Zadnji vpis: 1.9.2019
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 53/08
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Andragoški zavod , Ljudska univerza Maribor
Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
Šolski center Celje
Šolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja
Šolski center Ptuj
Šolski center Slovenj Gradec
Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta
Šolski center Velenje
Šolski center Velenje, Šola za strojništvo, geotehniko in okolje