Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 734895 01
Dosežen naziv: živilsko prehranski tehnik
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0721
Področje: Živilska tehnologija


Šifra: 3103290014
Trajanje: 2 leti
Prvi vpis: 1.9.2008
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 4
Kategorija: Poklicno-tehniški
Uradni list: 53/08
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Biotehniški center Naklo
Biotehniški center Naklo, Srednja šola
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska in naravovarstvena šola
Izobraževalni center Piramida Maribor
Izobraževalni center Piramida Maribor, Srednja šola za prehrano in živilstvo
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola
Šolski center Šentjur
Šolski center Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola