Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 481495 01
Dosežen naziv: tehnik računalništva
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0613
Področje: Razvoj in analiza programske opreme in aplikacij


Šifra: 4201470014
Trajanje: 2 leti
Prvi vpis: 1.9.2008
Zadnji vpis: 1.9.2017
Začetni letnik: 4
Kategorija: Poklicno-tehniški
Uradni list: 53/08,101/13
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Šolski center Nova Gorica