Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 693476 01
Dosežen naziv: elektrotehnik
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0713
Področje: Elektrotehnika in energetika


Šifra: 4201450014
Trajanje: 2 leti
Prvi vpis: 1.9.2008
Zadnji vpis: 1.9.2019
Začetni letnik: 4
Kategorija: Poklicno-tehniški
Uradni list: 53/08,101/13
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
UPI Ljudska univerza Žalec
 
<< 1 2 >>   Število strani: 2