Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 319403 01
Dosežen naziv: vzgojitelj predšolskih otrok
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0112
Področje: Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok


Šifra: 4701100010
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis: 1.9.2008
Zadnji vpis: 1.9.2019
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 53/08
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Ljudska univerza Sežana
Ljudska univerza Škofja Loka
Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina
MOCIS, Center za izobraževanje odraslih
PRAH, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.
Srednja šola Izola
Srednja šola Jesenice
Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina
Srednja šola za trženje in dizajn Maribor
Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana
Strokovno izobraževalni center Brežice
Strokovno izobraževalni center Brežice, Srednja šola
Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih
Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola
Šolski center Slovenj Gradec
Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
UPI Ljudska univerza Žalec
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Zavod za izobraževanje odraslih Radovljica
 
<< 1 2 >>   Število strani: 2