Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 319403 01
Dosežen naziv: vzgojitelj predšolskih otrok
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0112
Področje: Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok


Šifra: 4701100010
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis: 1.9.2008
Zadnji vpis: 1.9.2019
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 53/08
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Andragoški zavod , Ljudska univerza Maribor
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
B2 izobraževalni center, d.o.o.
Center za dopisno izobraževanje Univerzum
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
DOBA EPIS, d.o.o.
ERUDIO izobraževalni center
Gimnazija Celje - Center
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik
Gimnazija Ormož
III. gimnazija Maribor
Izobraževalni center Geoss d.o.o.
Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana
Ljudska univerza Celje
Ljudska univerza Jesenice
Ljudska univerza Koper
Ljudska univerza Kranj Center za izobraževanje in kulturo
Ljudska univerza Nova Gorica
Ljudska univerza Ptuj
 
<< 1 2 >>   Število strani: 2