Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 974183 01
Dosežen naziv: tehnik računalništva
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0613
Področje: Razvoj in analiza programske opreme in aplikacij


Šifra: 4201440010
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis: 1.9.2008
Zadnji vpis: 1.9.2019
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 53/08,101/13
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija
Šolski center Postojna
Šolski center Postojna, Gimnazija Ilirska Bistrica
Šolski center Postojna, Srednja šola
Šolski center Ptuj
Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola
Šolski center Ravne na Koroškem
Šolski center Ravne na Koroškem, Srednja šola
Šolski center Velenje
Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola
 
<< 1 2 >>   Število strani: 2