Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 974183 01
Dosežen naziv: tehnik računalništva
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0613
Področje: Razvoj in analiza programske opreme in aplikacij


Šifra: 4201440010
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis: 1.9.2008
Zadnji vpis: 1.9.2019
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 53/08,101/13
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
B2 izobraževalni center, d.o.o.
Center za dopisno izobraževanje Univerzum
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana
Izobraževalni center Geoss d.o.o.
Ljudska univerza Celje
Ljudska univerza Radovljica
PRAH, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.
Srednja elektro-računalniška šola Maribor
Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
Srednja šola Domžale, Poklicna in strokovna šola
Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
Šolski center Celje
Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
Šolski center Kranj
Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola
Šolski center Krško - Sevnica
Šolski center Krško - Sevnica, Srednja šola Krško
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Nova Gorica, Elektrotehniška in računalniška šola
Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih
 
<< 1 2 >>   Število strani: 2