Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 894516 01
Dosežen naziv: tehnik elektronskih komunikacij
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0714
Področje: Elektronika in avtomatizacija


Šifra: 4201430010
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis: 1.9.2008
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 53/08,101/13
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Ljudska univerza Celje
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Srednja tehniška in strokovna šola