Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 623987 01
Dosežen naziv: medijski tehnik
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0211
Področje: Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja


Šifra: 4101810010
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis: 1.9.2008
Zadnji vpis: 1.9.2019
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 53/08
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Ekonomska šola Novo mesto
Ekonomska šola Novo mesto, Srednja šola in gimnazija
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
Srednja šola za oblikovanje Maribor
Šolski center Celje
Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije