Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 649292 01
Dosežen naziv: ekonomski tehnik
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0488
Področje: Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in upravne vede, pravo


Šifra: 4001330010
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis: 1.9.2008
Zadnji vpis: 1.9.2019
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 53/08
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Šolski center Ptuj
Šolski center Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo
Šolski center Slovenj Gradec
Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Šolski center Srečka Kosovela Sežana
Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola
Šolski center Velenje
Šolski center Velenje, Šola za storitvene dejavnosti
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Srednja tehniška in strokovna šola
UPI Ljudska univerza Žalec
Zasavska ljudska univerza
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Zavod za izobraževanje odraslih Radovljica
 
<< 1 2 3 4 >>   Število strani: 4