Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 649292 01
Dosežen naziv: ekonomski tehnik
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0488
Področje: Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in upravne vede, pravo


Šifra: 4001330010
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis: 1.9.2008
Zadnji vpis: 1.9.2019
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 53/08
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
PARATUS izobraževanje in svetovanje d.o.o.
PRAH, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.
Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor
Srednja ekonomska šola Ljubljana
Srednja ekonomsko - poslovna šola Koper
Srednja šola Črnomelj
Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
Srednja šola Slovenska Bistrica
Srednja šola za trženje in dizajn Maribor
Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana
Srednja upravno administrativna šola Ljubljana
Strokovno izobraževalni center Brežice
Strokovno izobraževalni center Brežice, Srednja šola
Šolski center Kranj
Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
Šolski center Postojna
Šolski center Postojna, Srednja šola
 
<< 1 2 3 4 >>   Število strani: 4