Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 649292 01
Dosežen naziv: ekonomski tehnik
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0488
Področje: Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in upravne vede, pravo


Šifra: 4001330010
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis: 1.9.2008
Zadnji vpis: 1.9.2019
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 53/08
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Izobraževalni center Geoss d.o.o.
Izobraževalni center Memory, d.o.o.
Izobraževalni center Memory, Organizacijska enota v Kopru
Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana
Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona
LANDIS , izobraževanje in poslovno svetovanje, d.o.o. Ljubljana
Ljudska univerza Ajdovščina
Ljudska univerza Celje
Ljudska univerza Jesenice
Ljudska univerza Koper
Ljudska univerza Nova Gorica
Ljudska univerza Ptuj
Ljudska univerza Radovljica
Ljudska univerza Ravne na Koroškem
Ljudska univerza Sežana
Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Ljudska univerza Škofja Loka
Ljudska univerza Tržič
Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina
MOCIS, Center za izobraževanje odraslih
 
<< 1 2 3 4 >>   Število strani: 4