Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 649292 01
Dosežen naziv: ekonomski tehnik
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0488
Področje: Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in upravne vede, pravo


Šifra: 4001330010
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis: 1.9.2008
Zadnji vpis: 1.9.2019
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 53/08
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
ABITURA, Podjetje za izobraževanje, d.o.o., Celje
Andragoški zavod , Ljudska univerza Maribor
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
B&B izobraževanje in usposabljanje d. o. o.
B2 izobraževalni center, d.o.o.
Center za dopisno izobraževanje Univerzum
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
DOBA EPIS, d.o.o.
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Ekonomska šola Celje
Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola
Ekonomska šola Ljubljana
Ekonomska šola Murska Sobota
Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija
Ekonomska šola Novo mesto
Ekonomska šola Novo mesto, Srednja šola in gimnazija
ERUDIO izobraževalni center
Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
Gimnazija in srednja šola Kočevje
Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik
 
<< 1 2 3 4 >>   Število strani: 4