Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 295442 01
Dosežen naziv: aranžerski tehnik
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0212
Področje: Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje


Šifra: 4001320010
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis: 1.9.2008
Zadnji vpis: 1.9.2019
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 53/08
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Srednja šola za trženje in dizajn Maribor
Srednja trgovska šola Ljubljana
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola
Šolski center Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo
Šolski center Srečka Kosovela Sežana
Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola