Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 265034 01
Dosežen naziv: klepar-krovec
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0732
Področje: Gradbeništvo


Šifra: 4302430010
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis: 1.9.2008
Zadnji vpis: 1.9.2018
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 53/08
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Strokovni izobraževalni center Ljubljana
Šolski center Celje
Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih
Šolski center Ptuj