Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 277536 01
Dosežen naziv: elektrikar
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0713
Področje: Elektrotehnika in energetika


Šifra: 4201400010
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis: 1.9.2008
Zadnji vpis: 1.9.2018
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 53/08,101/13
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
B2 izobraževalni center, d.o.o.
Center za dopisno izobraževanje Univerzum
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana
ERUDIO izobraževalni center
Srednja elektro-računalniška šola Maribor
Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
Srednja šola tehniških strok Šiška
Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
Šolski center Celje
Šolski center Kranj
Šolski center Krško - Sevnica
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih
Šolski center Ptuj
Šolski center Velenje
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana
UPI Ljudska univerza Žalec
Zasavska ljudska univerza