Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 591367 01
Dosežen naziv: administrator
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0415
Področje: Tajniško in administrativno delo


Šifra: 4001300010
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis: 1.9.2008
Zadnji vpis: 1.9.2019
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 53/08
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
Center za dopisno izobraževanje Univerzum
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
DOBA EPIS, d.o.o.
Ekonomska šola Celje
Ekonomska šola Murska Sobota
ERUDIO izobraževalni center
Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana
Ljudska univerza Ajdovščina
Ljudska univerza Celje
Ljudska univerza Lendava
Ljudska univerza Radovljica
Ljudska univerza Sežana
Ljudska univerza Škofja Loka
Ljudska univerza Tržič
Srednja ekonomsko - poslovna šola Koper
Srednja šola Jesenice
Srednja šola za trženje in dizajn Maribor
Srednja upravno administrativna šola Ljubljana
Šolski center Kranj
 
<< 1 2 >>   Število strani: 2