Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 411481 01
Dosežen naziv: avtoservisni tehnik
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0716
Področje: Motorna vozila, ladje in letala


Šifra: 4302340014
Trajanje: 2 leti
Prvi vpis: 1.9.2007
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 4
Kategorija: Poklicno-tehniški
Uradni list: 55/07, 85/13, 121/2022
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
Strokovni izobraževalni center Ljubljana
Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad
Šolski center Celje
Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola
Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih
Šolski center Novo mesto, Srednja strojna šola
Šolski center Ptuj
Šolski center Ptuj, Strojna šola
Šolski center Škofja Loka
Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo
Šolski center Velenje
Šolski center Velenje, Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Tehniški šolski center Maribor
Tehniški šolski center Maribor, Srednja strojna šola