Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 744205 01
Dosežen naziv: hortikulturni tehnik
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0812
Področje: Hortikultura


Šifra: 3101770014
Trajanje: 2 leti
Prvi vpis: 1.9.2007
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 4
Kategorija: Poklicno-tehniški
Uradni list: 55/07
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Biotehniška šola Maribor
Biotehniški center Naklo
Biotehniški center Naklo, Srednja šola
Center za dopisno izobraževanje Univerzum
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Ptuj