Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 865256 01
Dosežen naziv: kmetijsko-podjetniški tehnik
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0888
Področje: Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo


Šifra: 3101760014
Trajanje: 2 leti
Prvi vpis: 1.9.2007
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 4
Kategorija: Poklicno-tehniški
Uradni list: 55/07
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Biotehniška šola Maribor
Biotehniški center Naklo
Biotehniški center Naklo, Srednja šola
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
Šolski center Ptuj
Šolski center Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo
Šolski center Šentjur
Šolski center Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola