Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 811076 01
Dosežen naziv: živilsko prehranski tehnik
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0721
Področje: Živilska tehnologija


Šifra: 3103280010
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis: 1.9.2007
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 55/07
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Biotehniški center Naklo
Biotehniški center Naklo, Srednja šola
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola
Šolski center Šentjur
Šolski center Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola