Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 732186 01
Dosežen naziv: izdelovalec oblačil
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0723
Področje: Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija


Šifra: 3401520010
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis: 1.9.2007
Zadnji vpis: 1.9.2019
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 55/07
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
MOCIS, Center za izobraževanje odraslih
Srednja šola za oblikovanje Maribor
Strokovni izobraževalni center Ljubljana
Šolski center Celje
Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih
Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora