Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 298396 01
Dosežen naziv: slaščičar
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0721
Področje: Živilska tehnologija


Šifra: 3103250010
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis: 1.9.2007
Zadnji vpis: 1.9.2018
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 55/07
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Biotehniški center Naklo
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
Izobraževalni center Piramida Maribor
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Šentjur