Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 929810 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
39999
Segment: 3 Dopolnilno izobraževanje
Raven: 39 Dopolnilno izobraževanje, drugje nerazporejeno
Vrsta: 39999 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje, drugje nerazporejeno
KLASIUS-P-16:
0231
Področje: Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo)


Šifra: 0000000458
Trajanje: 300 ur
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 0
Kategorija: Jezikovni programi za odrasle
Uradni list: Ni podatka
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Ljudska univerza Nova Gorica
Ljudska univerza Občine Šentjur
Ljudska univerza Ormož
Ljudska univerza Ptuj
Ljudska univerza Radovljica
Ljudska univerza Sežana
Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Ljudska univerza Škofja Loka
Ljudska univerza Tržič
Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina
Micro Team, družba za računalniški inženiring, d.o.o.
Ministrstvo za javno upravo
MITRA izobraževanje in poslovne storitve, d. o. o.
MOCIS, Center za izobraževanje odraslih
MUCH, izobraževanje, d.o.o.
NaPoK organiziranje in svetovanje d.o.o.
NISTA poslovne dejavnosti in trgovina, d.o.o.
Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
Osnovna šola Šalovci
PANTEON COLLEGE, šola za tuje jezike, d.o.o.
 
<< 1 2 3 4 5 >>   Število strani: 5