Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 924665 01
Dosežen naziv: inženir/ka mehatronike
KLASIUS-SRV:
16101
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 16 Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje in podobna izobrazba
Vrsta: 16101 Višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0788
Področje: Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo


Šifra: 0000000038
Trajanje: 2 leti
Prvi vpis: 1.9.2008
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Višji strokovni
Uradni list: 117/07
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
ERUDIO Višja strokovna šola
Šolski center Celje, Višja strokovna šola
Šolski center Kranj, Višja strokovna šola
Šolski center Ljubljana, Višja strokovna šola
Šolski center Nova Gorica, Višja strokovna šola
Šolski center Novo Mesto, Višja strokovna šola
Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola
Šolski center Ravne na Koroškem, Višja strokovna šola
Šolski center Velenje, Višja strokovna šola