Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 336035 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
12001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 12 Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba
Vrsta: 12001 0snovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 0000000082
Trajanje: 9 let
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Osnovnošolski program po posebnih pedagoških načelih
Uradni list: Ni podatka
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Svobodna šola Kurešček
Waldorfska šola Ljubljana
Waldorfska šola Ljubljana, OE Waldorfski vrtec in šola Gorenjska, Enota osnovna šola
Waldorfska šola Ljubljana, OE Waldorfski vrtec in šola Pomurje, Enota osnovna šola
Waldorfska šola Ljubljana, OE Waldorfski vrtec in šola Primorska, Enota osnovna šola
Waldorfska šola Ljubljana, OE Waldorfski vrtec in šola Savinja, Enota osnovna šola
Waldorfska šola Maribor