Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 988694 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
12001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 12 Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba
Vrsta: 12001 0snovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 0000000063
Trajanje: 9 let
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Osnovnošolski program
Uradni list: Ni podatka
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Dvojezična osnovna šola Dobrovnik
Dvojezična osnovna šola Genterovci
Dvojezična osnovna šola I Lendava
Dvojezična osnovna šola I Lendava, Podružnična šola Gaberje
Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci
Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci Podružnica Domanjševci
Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci Podružnica Hodoš