Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 937916 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
12001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 12 Osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba
Vrsta: 12001 0snovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 0000000062
Trajanje: 9 let
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Osnovnošolski program
Uradni list: Ni podatka
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Osnovna šola Dante Alighieri Izola
Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper
Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper, Podružnična šola Bertoki
Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper, Podružnična šola Hrvatini
Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper, Podružnična šola Semedela
Osnovna šola Vincenzo e Diego de Castro Piran
Osnovna šola Vincenzo e Diego de Castro Piran, Podružnična šola Lucija
Osnovna šola Vincenzo e Diego de Castro Piran, Podružnična šola Sečovlje