Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 994560 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
10000
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 10 Predšolska vzgoja
Vrsta: 10000 Predšolska vzgoja
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 0000000052
Trajanje: 0
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Program po posebnih pedagoških načelih
Uradni list: 69-2004
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Antonina, zavod za vzgojo, izobraževanje in družino, Hiša otrok Antonina, zasebni vrtec montessori
Enota Hiša otrok Cinca Binca - Galjevica
Hiša otrok Frančiška Sedeja, vzgoja in varstvo predšoslkih otrok d.o.o.
Hiša otrok Mali koraki - zasebni Montessori vrtec, Mežica
Montessori - zavod zasebni vrtec Cinca Binca za vzgojo in izobraževanje
Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje in kulturo, Angelin vrtec
ZASEBNI VRTEC - HIŠA OTROK MONTESSORI SVET, zasebni zavod
ZASEBNI VRTEC - HIŠA OTROK MONTESSORI SVET, zasebni zavod, Poslovna enota vrtca
Zavod Antona Martina Slomška, Hiša otrok - vrtec montessori
Zavod Antona Martina Slomška, Hiša otrok-vrtec montessori, podenota Tezno
Zavod sv. Viktorina Ptuj, PE zasebni vrtec Montessori Ptuj
Zavod Za življenje Maribor, PE Zasebni vrtec Hiša otrok montessori
Župnijski zavod Sv. Janeza Krstnika, OE Rahelin vrtec - hiša otrok montessori