Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 994560 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
10000
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 10 Predšolska vzgoja
Vrsta: 10000 Predšolska vzgoja
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 0000000052
Trajanje: 0
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Program po posebnih pedagoških načelih
Uradni list: 69-2004
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Antonina, zavod za vzgojo, izobraževanje in družino, Hiša otrok Antonina, zasebni vrtec montessori
Hiša otrok Frančiška Sedeja, vzgoja in varstvo predšoslkih otrok d.o.o.
Hiša otrok Mali koraki - zasebni Montessori vrtec, Mežica
Montessori - zavod zasebni vrtec Cinca Binca, PE Golovec
Montessori - zavod zasebni vrtec Cinca Binca za vzgojo in izobraževanje
Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje in kulturo, Angelin vrtec
ZASEBNI VRTEC - HIŠA OTROK MONTESSORI SVET, zasebni zavod
ZASEBNI VRTEC - HIŠA OTROK MONTESSORI SVET, zasebni zavod, Poslovna enota vrtca
Zavod Antona Martina Slomška, Hiša otrok - vrtec montessori
Zavod Za življenje Maribor, PE Zasebni vrtec Hiša otrok montessori
Župnijski zavod Sv. Janeza Krstnika, OE Rahelin vrtec - hiša otrok montessori