Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 371413 01
Dosežen naziv: nedoločeno
KLASIUS-SRV:
15002
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15002 Srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 5201060010
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis: 1.9.1999
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje splošni (gimnazijski)
Uradni list: 54/98,85/13,2/18
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Biotehniški center Naklo
Biotehniški center Naklo, Srednja šola
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
Srednja elektro-računalniška šola Maribor
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
Šolski center Celje, Gimnazija Lava
Šolski center Kranj, Strokovna gimnazija
Šolski center Krško - Sevnica
Šolski center Krško - Sevnica, Gimnazija Krško
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Nova Gorica, Gimnazija in zdravstvena šola
Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija