Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 233653 01
Dosežen naziv: nedoločeno
KLASIUS-SRV:
15002
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15002 Srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 5201050010
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis: 1.9.1999
Zadnji vpis: 1.9.2019
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje splošni (gimnazijski)
Uradni list: 54/98,12/11,85/13,2/18
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Ekonomska šola Celje
Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola
Ekonomska šola Ljubljana
Ekonomska šola Murska Sobota
Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija
Ekonomska šola Novo mesto, Srednja šola in gimnazija
Gimnazija Brežice
Gimnazija Franceta Prešerna
Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina
Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor
Srednja ekonomska šola Ljubljana
UPI Ljudska univerza Žalec