Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 717066 01
Dosežen naziv: nedoločeno
KLASIUS-SRV:
15002
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15002 Srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 5001040010
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis: 1.9.1999
Zadnji vpis: 1.9.2019
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje splošni (gimnazijski)
Uradni list: 54/98,12/11,85/13,2/18
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Srednja šola Slovenska Bistrica
Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina
Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana
Šolski center Celje, Gimnazija Lava
Šolski center Ljubljana
Šolski center Ljubljana, Gimnazija Antona Aškerca
Šolski center Postojna, Gimnazija Ilirska Bistrica
Šolski center Postojna, Srednja šola
Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija
Šolski center Rogaška Slatina
Šolski center Slovenj Gradec, Gimnazija
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče, Gimnazija Slovenske Konjice
Šolski center Srečka Kosovela Sežana
Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola
Šolski center Velenje, Gimnazija
 
<< 1 2 3 >>   Število strani: 3