Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 717066 01
Dosežen naziv: nedoločeno
KLASIUS-SRV:
15002
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15002 Srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 5001040010
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis: 1.9.1999
Zadnji vpis: 1.9.2019
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje splošni (gimnazijski)
Uradni list: 54/98,12/11,85/13,2/18
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Gimnazija Moste
Gimnazija Murska Sobota
Gimnazija Nova Gorica
Gimnazija Novo mesto
Gimnazija Ormož
Gimnazija Poljane
Gimnazija Ptuj
Gimnazija Šentvid
Gimnazija Šiška
Gimnazija Škofja Loka
Gimnazija Tolmin
Gimnazija Vič
I. gimnazija v Celju
II. gimnazija Maribor
III. gimnazija Maribor
Prva gimnazija Maribor
Srednja šola Črnomelj
Srednja šola Domžale
Srednja šola Domžale, Gimnazija
Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
 
<< 1 2 3 >>   Število strani: 3