Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 717066 01
Dosežen naziv: nedoločeno
KLASIUS-SRV:
15002
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15002 Srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 5001040010
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis: 1.9.1999
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje splošni (gimnazijski)
Uradni list: 54/98,12/11,85/13,2/18
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Gimnazija Litija
Gimnazija Moste
Gimnazija Murska Sobota
Gimnazija Nova Gorica
Gimnazija Novo mesto
Gimnazija Ormož
Gimnazija Poljane
Gimnazija Ptuj
Gimnazija Šentvid
Gimnazija Šiška
Gimnazija Škofja Loka
Gimnazija Tolmin
Gimnazija Vič
I. gimnazija v Celju
II. gimnazija Maribor
III. gimnazija Maribor
Izobraževalni zavod HERA, Ljubljana V STEČAJU
Prva gimnazija Maribor
Srednja šola Črnomelj
Srednja šola Domžale
 
<< 1 2 3 >>   Število strani: 3