Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999885 01
Dosežen naziv: logistični tehnik/logistična tehnica
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
1088
Področje: Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve


Šifra:
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 23/2023
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija
Prometna šola Maribor, Srednja prometna šola in dijaški dom
Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad
Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko
Šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola