Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999883 01
Dosežen naziv: tehnik računalništva/tehnica računalništva
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0612
Področje: Načrtovanje in administracija podatkovnih baz in računalniških omrežij


Šifra:
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 23/2023
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana
Gimnazija in srednja šola Kočevje
Srednja elektro-računalniška šola Maribor
Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
Srednja šola Domžale, Poklicna in strokovna šola
Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola
Šolski center Krško - Sevnica, Srednja šola Krško
Šolski center Nova Gorica, Elektrotehniška in računalniška šola
Šolski center Novo mesto, Srednja elektro-računalniška šola in tehniška gimnazija
Šolski center Postojna, Gimnazija Ilirska Bistrica
Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola
Šolski center Ravne na Koroškem, Srednja šola
Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola