Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999878 01
Dosežen naziv: računalnikar/računalnikarica
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0714
Področje: Elektronika in avtomatizacija


Šifra:
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 23/2023
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Srednja elektro-računalniška šola Maribor
Srednja šola tehniških strok Šiška
Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola
Šolski center Nova Gorica, Elektrotehniška in računalniška šola
Šolski center Novo mesto, Srednja elektro-računalniška šola in tehniška gimnazija
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana